ALOHA AKADEMİ

ARGE Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

Aloha Akademi ARGE Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi (“Aloha Akademi”) olarak, 6698 sayılı KVKK kapsamında, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirmenin (Bilgilendirme) amacı, Aloha Akademi’nin https://alohaakademi.com, https://neogrensem.com/ ve/veya https://coursphere.com (online platformlar) gibi firmaya ait internet adreslerinde yer alan internet sitelerinin kullanımı sırasında Aloha Akademi tarafından toplanan veya kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin Aloha Akademi online platformlarına kaydettikleri ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nun 10. Maddesi gereğince ve Kullanıcıların memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, bunların aktarımı, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında kullanıcıları en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Kullanıcılar, Aloha Akademi’nin sunduğu güvenli ortamlar üzerinden çeşitli kategorilerdeki elektronik ortamda sağlanan ürün ve hizmetleri inceleyerek alışverişlerini yapmaktadırlar. Bu faaliyet içerisinde işbu Bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler Aloha Akademi’nin fonksiyonlarının kullanılabilmesinin gereği olarak işlenebilmektedir. Aloha Akademi, işbu Bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman internet adresi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Aloha Akademi’nin yaptığı güncelleme ve değişiklikler Aloha Akademi’nin internet sitesinde ve/veya diğer ilgili online platformlarında yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 • Veri Sorumlusu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Aloha Akademi ARGE Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi (“Aloha Akademi”) tarafından aşağıda detayları açıklanan koşullarda ve kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
 • Toplanan Kişisel Veriler: Aloha Akademi, aşağıda belirtilen metotlarla kullanıcılardan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. Aloha Akademi’nin topladığı veriler, kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlı olarak değişmektedir.

İşbu başlık altında, Aloha Akademi tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu bilgilendirme’de belirtilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası).

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları.

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları vb.

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Aloha Akademi’yi veya online platformlarımıza ait Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, ses kayıtları, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, Aloha Akademi online platformları üzerinden bakılan ürünler, fiyatları, Aloha Akademi online platformları üzerinden satışı yapılan hizmet ve ürünlerle ile ilgili bilgi almak için girilen veriler, cevap verilen kanallar, Aloha Akademi online platformlarına son giriş tarihi, gönderi türü, ziyaret edilen internet siteleri ve/veya sayfaları, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve hizmetlerin kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.

Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı Aloha Akademi Online Platformları’nın mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

Ödeme Verileri: Müşteri fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), Kullanıcılara gönderilen faturalar ve Kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi vb. veriler.

İçerik Verileri: Ürün ve hizmetlerin doğrulanmasına ilişkin talep edilen belgeler (fatura, garanti belgesi vb.), üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, geri bildirim, belge gönderim nedeni, hizmetin kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.

Anket Cevapları: Aloha Akademi tarafından Aloha Akademi online platformları dahilinde düzenlenen periyodik anketlere verilen cevaplar ile Aloha Akademi’nin işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere verilen cevaplar.

Kişisel Verilerin Depolanması: Elde edilen kişisel veriler, Aloha Akademi’nin kullandığı sunucularda ve/veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının sunucularında depolanır. Veriler işbu Bilgilendirme’deki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir. İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
 • Toplanan kişisel veriler; Kullanıcıların Aloha Akademi’nin hizmetlerinden faydalanması için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Aloha Akademi’nin ürün, hizmet ve faaliyetlerinin tanıtılması, Aloha Akademi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,
 • Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistikî ve bilimsel bilgiler üretmek, internet sitelerimizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analiz yapmak ve Kullanıcılara özelleştirmelerde bulunmak,
 • Toplanan kişisel verilerin; hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek, pazar araştırması amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurulması, online kurslara kaydınızın sağlanması ve devamı, Aloha Akademi’nin iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması başta olmak üzere;
 1. Aloha Akademi İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; Aloha Akademi’nin İnsan Kaynakları politikalarına uygun şekilde; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 2. Aloha Akademi ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, Aloha Akademi tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,
 3. Aloha Akademi’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Aloha Akademi tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), kurumsal ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, kurum içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,
 1. Ad ve İletişim Bilgileri: İletişim, kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;
 2. Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;
 3. Demografik Veriler: Promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, kullanım verileri ve ilgi alanları, sık kullanılanlar, pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;
 4. Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, puanlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;
 5. Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, puanlama, profilleme, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler;
 6. İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, puanlama, profilleme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütme;
 7. Anket Cevapları: Aloha Akademi tarafından Aloha Akademi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Aloha Akademi ile Aloha Akademi fonksiyonlarının kullandırılması ve bu fonksiyonların Aloha Akademi tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Aloha Akademi’nin kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistikî analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma;

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Bu bağlamda;

 • Kişisel Verileri Saklama Süresi: Aloha Akademi, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmet ’ten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Bilgilendirme ile yükümlülüklerin yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.
 • Buna ek olarak, Aloha Akademi, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.
 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Aloha Akademi nezdindeki eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmek, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, Üniversiteler, Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca, Aloha Akademi 6698 sayılı Kanunun 8 nci ve 9 uncu maddesindeki hükümler çerçevesinde üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir. Kullanıcının ad ve iletişim bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Aloha Akademi, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi hizmeti ve deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır: Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’ nin (1) ve (2) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Doğrudan Aloha Akademi’ye Vermiş Olunan Veriler: Hizmet’in ifası için ve Aloha Akademi’nin kullanımı öncesinde veya sırasında, Aloha Akademi’ye Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Aloha Akademi’ye pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri vb. bu tür verilere girmektedir.

Aloha Akademi’yi ve/veya ilgili online platformların kullanımı sonucu elde edilen veriler: Aloha Akademi’nin sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Aloha Akademi, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan cookies (çerezler) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama işlemleri vb. verilerdir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme ’de belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşbu kapsamda kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları aşağıda açıklanmıştır:

Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler.

Aloha Akademi’nin ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaati.

 • Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütlerimiz:

Aloha Akademi, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Aloha Akademi, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Aloha Akademi ve ilgili online platformları üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde Aloha Akademi, link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı, işbu Bilgilendirmeye konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal Aloha Akademi kurumsal internet sitesi ve ilgili online platformların adresleri üzerinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Aloha Akademi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Güncellemelerin takip edilmesi Kullanıcı sorumluluğundadır ve Aloha Akademi’nin güncellemelerle ilgili kullanıcıyı doğrudan bilgilendirme zorunluluğu yoktur.

5) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Aloha Akademi’ye iletmeniz durumunda kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu maliyet kullanıcı tarafından karşılanır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Aloha Akademi 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Bu bilgilendirme formunun ekinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyarınca Bilgi Talep Formunu doldurarak imzalı bir nüshasını Aloha Akademi ARGE Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi, Trakya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Trakya Teknopark, Ofis 15, 22030, Merkez - Edirne adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun'da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu alohaakademi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Cevap vermeden önce Aloha Akademi’nin kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda; Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

6) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun Uygulanmayacağı Haller

KVKK hükümlerinin uygulanmayacağı, aşağıdaki kanun hükümleri saklıdır:

 1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

7) Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünün uygulanmayacağı, aşağıdaki haller saklıdır:

KVKK’nın amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla;

 • Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu,
 • Zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci
 • Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • KVKK hakkında daha fazla bilgi

www.kvkk.gov.tr adresinden KVKK hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Aloha Akademi Online Platform Kullanıcılarının Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Onay Formu

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında ALOHA AKADEMİ tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza Aloha Akademi’nin https://alohaakademi.com, https://neogrensem.com/ ve/veya https://coursphere.com (online platformlar) gibi firmaya ait internet adreslerinde yer alan internet sitelerinde sunulan ürünlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz. Aloha Akademi tarafından gönderilen iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyarınca Bilgi Talep Formu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. Maddesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin, kanundan kaynaklanan haklarını kullanabilmeleri amacı ile bu form hazırlanmıştır. Kanunda belirtildiği üzere yapılacak olan başvurularınızın Türkçe olması gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan kurumumuza, kanundaki haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların;

 1. Yazılı olarak veya,
 2. Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza

iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ‘yazılı’ şekilde kurumumuza yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak fiziki ortamdan, noter kanalıyla veya kayıtlı elektronik posta ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kurumumuza yazılı olarak yapılacak başvuruların iadeli taahhütlü mektupla yahut şahsen Aloha Akademi ARGE Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi, Trakya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Trakya Teknopark, Ofis 15, 22030, Merkez - Edirne adresine, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kurumumuza ait alohaakademi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Yazılı başvurularda evrakın tebliğ edildiği, diğer hallerde ise başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. Kurumumuza yapılan başvurular, Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin Kurumumuza ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede” ücretsiz olarak yanıtlandırılacaktır. Başvurularınıza cevaplarımız, Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, bu maliyet kullanıcı tarafından karşılanır.

 

 

Veri Sahibinin

 

 

Adı-Soyadı

 

 

 

TC Kimlik – Pasaport No

 

 

 

Yerleşim Yeri / İş Adresi

 

 

 

Elektronik Posta Adresi

 

 

 

Kurumuzla Olan Bağı

☐ Kursiyer

 

☐ Mezun

 

☐İş Ortağı

 

☐Diğer

 

……………………………………………………………………

 

…………………

 

 

İletişim Adresi Tercihiniz

☐Posta

 

☐Elektronik Posta

 

 

Başvuru İçeriği

 

 

 

 

 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı         :

Başvuru Tarihi :

İmza                    :

shopping_cart
0