ALOHA AKADEMİ

ARGE Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi

Mesafeli Satış ve Uzaktan Eğitim Sözleşmesi

İşbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi” Aloha Akademi ARGE Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi’ne ait (bundan böyle kısaca Aloha Akademi olarak anılacaktır) https://alohaakademi.com, https://neogrensem.com, https://alanuzmani.com ve https://coursphere.com siteleri ve diğer kurumsal online platformlar ile ilgili hizmetlerin online satın alınması hakkındaki düzenlemeleri kapsamaktadır. Sözleşme’de karşılıklı sorumluluğumuza ilişkin olarak çeşitli istisnalar ve sınırlandırmalar ile bu istisna ve sınırlamalara bağlı olarak tarafınıza getirilen yükümlülükler yer almaktadır. Sistem üzerinden Sözleşme’ye verdiğiniz onay, satın aldığınız eğitimin/hizmetin siparişini onayladığınız anlamına geldiği gibi, aynı zamanda sizi ödeme yükümlülüğü altına sokmaktadır. Eğer herhangi bir hususta sorularınız olursa, lütfen tarafımıza bildiriniz. Bu bağlamda ilgili online platformlardan yapılacak online satınalmalarda aşağıdaki sözleşme hükümleri geçerlidir:

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. Eğitim Veren: Aloha Akademi ARGe Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi (VKN:0550943068),

Trakya Üniversitesi, Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Trakya Teknopark Ofis 15, 22030

Merkez Edirne,

+90 284 213 3030,

info@alohaakademi.com

1.2. Eğitim Alan: Aloha Akademi’ye ait (https://alohaakademi.com, https://neogrensem.com, https://alanuzmani.com, https://coursphere.com vb.) internet adresleri ve diğer kurumsal online platformlar aracılığı ile erişilebilen online platformlardan uzaktan eğitim alan ve aşağıdaki bilgilere sahip kişi

Adı Soyadı:

Doğum yeri, tarihi:

TC Kimlik No:

İkametgah adresi:

Telefon:

E-Posta Adresi:

Eğitim Durumu/meslek:

Eğitim Konusu/Sertifika Adı:

Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen iletişim adreslerinin (Eğitim Alan bakımından “ikametgah adresi”nin) bu Sözleşme nedeni ile yapılacak her türlü tebligata salih adresler olduğunu kabul ve beyan eder. Bu sözleşmede, belirtilen adresi değişen taraf, güncel adresini bildirmediği takdirde Sözleşme’de belirtilen adrese yapılan tebligat hukuken geçerli kabul edilir.

MADDE 2- KONU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, Eğitim Alanın, Eğitim Verene ait Online Platformlardan (https://alohaakademi.com, https://neogrensem.com, https://alanuzmani.com, https://coursphere.com vb.), elektronik ortamda ya da sair yollarla Eğitim Veren’den talep ettiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen uzaktan eğitim hizmetinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

2.2. İşbu Sözleşme Eğitim Veren ile Eğitim Alan arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkilerinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tanımlar. Sözleşme tarihi öncesi yapılan her türlü eğitim de eğer ayrı bir sözleşmenin kapsamında yer almamış ise işbu Sözleşme şartlarına tabi olarak değerlendirilebilir. Bir tarafta Eğitim Veren kurum, diğer tarafta Eğitim Alan, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, aralarında mevcut veya ileride verilecek siparişlerin aşağıda tanımlandığı şekilde işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacağını beyan ve bu Sözleşme hükümlerinin adı geçen eğitimlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU EĞİTİM PROGRAMI ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ŞARTLARI

3.1- Eğitim Alan tarafından talep edilen eğitim programının içeriği ve şartları, Eğitim Veren’e ait online platformlarda ve internet adresi 1. Maddede belirtilen internet sitelerinde detaylı olarak açıklanmıştır. Eğitim alan, eğitim verenin eğitime ilişkin olarak program içeriğini ve şartlarını okuyup inceledikten sonra kabul ettiğini açıkça beyan ve kabul eder.

3.2- Eğitim programının başlatılabilmesi için işbu Sözleşme’nin kabulü yanı sıra işbu Sözleşme’nin 3.5. maddesinde belirtilen toplam tutarın nakden ve defaten ödenmiş ya da kredi kartına veya aylık taksit usulü ile ödeneceğinin Eğitim Alan tarafından taahhüt edilmiş olması gerekmektedir. Eğitimler Aloha Akademi Kurumsal Online Platformları (https://alohaakademi.com, https://neogrensem.com, https://alanuzmani.com, https://coursphere.com vb.) üzerinden kredi kartı ile ya da EFT/Havale yöntemi ile ödeme yapılarak satın alınabilir.

3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Eğitim Alan, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Eğitim Alan arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eğitim Veren’in bu hususta bir yükümlülüğü yoktur.

3.4- Teslimat Şekli ve Yöntemi: Eğitimler online (senkron veya asenkron) ya da hibrid formatında internet üzerinden erişilebilir. Bu nedenle eğitimin teslimatı sisteme erişim sağlandığı anda tamamlanmış olur. Sisteme erişim için gerekli olan bilgiler Eğitim Alan tarafından sağlanan e-posta adreslerine gönderilecektir. E-posta adreslerine erişim ve gelen kutusu ve gereksiz/spam kısmını kontrol edilmesi Eğitim Alan’ın sorumluluğundadır. Spam’a düşen ve okunmayan maillerden doğan olumsuzluklardan Eğitim Veren sorumlu tutulamaz. Eğitim Alan, eğitim içeriklerine Aloha Akademi Kurumsal Online Platformları (https://alohaakademi.com, https://neogrensem.com, https://alanuzmani.com, https://coursphere.com vb.) üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin unutulması durumunda ilgili sistemler üzerinden talepte bulunabilir. Kullanıcı adı ve şifresi, sistemde kayıtlı e-posta adresine gönderilir.

3.5- Eğitimlerin konusu, eğitimlerin süresi, eğitmen bilgileri, eğitim şekli, eğitim formatı ve vergiler dahil toplam satış bedeli ilgili online platformlarda belirtildiği gibidir. Sözleşme konusu eğitimin/ürünün/hizmetin vergileri dahil satış fiyatı aşağıda (4.1) ayrıca belirtilmiştir.

MADDE 4- SÖZLEŞME BEDELİ ve ÖDEME KOŞULLARI

4.1- Eğitim Alan’ın talep etmiş olduğu eğitim programının bedeli KDV dahil …………..TL’dir. Bu

bedel havale/EFT yoluyla peşin olarak ödenebileceği gibi kredi kartı yoluyla da ödenebilir.

4.2- Kredi Kartı ile Ödeme yolunun tercih edilmesi halinde Eğitim Veren’in internet sitelerinde yer alan ödeme bölümünde talep edilen bilgiler tam ve eksiksiz olarak girilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bilgilerdeki eksiklik ve hatalardan Eğitim Veren sorumlu değildir. Kredi kartı ile yapılacak ödeme tek çekimde gerçekleştirilebileceği gibi, Eğitim Veren’in insiyatifinde olmak kaydıyla ve kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. Bununla birlikte çalışılan bankanın yapacağı kampanyalar neticesinde taksit sayısı artırılabilir. Ancak bu durum Eğitim Veren’in bilgisi ve inisiyatifi dışında olup, bu konuda Eğitim Veren’in bir taahhüt ya da sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödemelerin kredi kartı ile yapılması halinde Eğitim Alan’ın bankası ile yapmış olduğu kredi kartının kullanımı ve temerrüt/gecikme halinde uygulanacak faiz oranı Eğitim Veren için bağlayıcı değildir. Eğitim Alan bu konularda kullandığı kredi kartını sağlayan banka ile muhattaptır ve ilgili bilgileri almak Eğitim Alan’ın sorumluğundadır. Kredi kartı ile ödeme sırasında kullanılan kredi kartının Eğitim Alanın kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmasa dahi kart sahibinin bilgisi ve rızası dahilinde kullanıldığını Eğitim Alan peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu konuda yaşanabilecek olumsuzluklarda sorumluluk tamamen Eğitim Alan’a aittir, Eğitim Veren bu hususta sorumluluk ya da yükümlülük taşımaz.

4.3- EFT/ Havale Yoluyla Ödeme: Eğitim Alan’ın bu ödeme yöntemini tercih etmesi halinde Eğitim Veren’e ait aşağıda IBAN Bilgileri yazılı Banka hesabına ödeme yapılabilir. Bu durumda dekontun bir örneğinin Eğitim Veren’e e-posta ya da Faks yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Adı : Aloha Akademi ARGE Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi

Banka ve Şube : Ziraat Bankası/ Selimiye Şubesi

IBAN No: TR02 0001 0024 7192 0324 5950 04

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1- ALICI, Aloha Akademi Kurumsal Online Platformlarından (https://alohaakademi.com, https://neogrensem.com, https://alanuzmani.com, https://coursphere.com vb.) sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, ayrıca İşbu Sözleşme’nin taraflarca kabulü ile Eğim Alan tüm şartlarını inceleyip, ……………………………………. Uzaktan eğitim programını tercih ettiğini kabul ve beyan eder.

5.2- Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin bir nüshasının eğitim alana dijital ortamda e-posta veya online onay şeklinde veya posta yolu ile ulaştırılmış olması ve bedelinin Eğitim Alan'ın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün ve/veya hizmetin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Eğitim Veren ürünün/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.3- Ürünün ve/veya hizmetin tesliminden sonra Eğitim Alan'a ait kredi kartının Eğitim Alan’ın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün/hizmet bedelini Eğitim Veren'e ödememesi halinde, Eğitim Alan'ın ürün/hizmetten 3 gün içinde feragat etmek zorundadır.

5.4- Kurum, kendisine işbu Sözleşme ile yüklenen yükümlülükleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.

5.5- İşbu Sözleşme ile Eğitim Alan; Sözleşme şartları çerçevesinde kabul ettiği eğitim programını detaylı bir biçimde incelediğini ve açıklanan tüm özellikleri ile kabul ettiğini, eğitim bedelinin ödemesini belirlenen koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi, Eğitim Veren’e bildirdiği ve kendisi ile ilgili tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, aksi durumda karşılaşılabilecek her türlü olumsuzlukta sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

5.6- Eğitim Alan taraflarca kararlaştıran ödeme yöntemine uymakla yükümlüdür. Aksi halde Eğitim Veren’in Sözleşme’yi feshedip eğitim programına ilişkin olarak yapmış olduğu tüm masrafları talep etme yetkisi vardır.

5.7- Eğitim hizmeti ya da eğitim materyallerinin teslimi ile ilgili olarak Eğitim Alan’ın kredi kartının kullanıma kapanması veya Eğitim Veren’in kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle kart sahibi bankanın Eğitim Veren’e ödeme yapmayı reddetmesi/durdurması halinde, Eğitim Veren’in sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. Bu durumda Eğitim Alan’ın ilgili platformlara ve eğitim içeriklerine erişimi belirli bir süre ve/veya süresiz olarak sınırlandırılabilir.

5.8- Kurumca sağlanacak hizmet, Eğitim Alan tarafa esas olarak internet üzerinden iletilecek olup, bu durumda teknik zorunluluk gereği elden teslime ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Zira internet üzerinden dijital veri ve/veya internet erişimi yoluyla sağlanacak eğitimin yerine getirilmesi anlık olarak gerçekleşmektedir.

5.9- Eğitim Alan kişiye Eğitim Veren tarafından internet sitesine giriş amacıyla bir kullanıcı adı ve şifre temin edilir ya da Eğitim Alan, kullanıcı kaydı yaparak kullanıcı adı ve şifresini kendisi belirler. Bu kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Eğitim Alan sorumludur ve üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekir. Aksi halde Eğitim Veren’in uğradığı zararı Eğitim Alan’dan talep etme hakkı vardır. Eğitim Alan kendisine verilen ve/veya kendisinin belirlediği kullanıcı adı ve şifre ile Eğitim Veren’e ait internet sitesine giriş yaparak ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda sözleşme yükümlülüğü Eğitim Veren tarafından yerine getirilmiş olacaktır. Bu doğrultuda gerçekleşen ifa neticesinde alıcının cayma hakkı işbu Sözleşme’nin 6. Maddesinde ele alınmış olup katılımcı/alıcı işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve beyan eder.

5.10- Eğitim Alan, Eğitim Veren’e ait internet sitelerinde ve online platformlarda yer alan tüm açıklamaları okuduğunu, eğitim içeriği ile ilgili tüm bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu şartlar dahilinde koşulları kabul edip bu anlaşmayı onayladığını beyan ve kabul eder.

5.11- Eğitim Alan kendisine sağlanan eğitim içeriğinin, videoların vs. materyallerin her türlü fikri ve sınai haklarının Eğitim Veren’e ait olduğunu peşinen kabul eder. Eğitim alan bu materyalleri ve içerikleri gizli tutacağını, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacağını, yine bu konuda sosyal mecralarda ve internet ortamında, basılı ya da görsel medyada paylaşımda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca eğitim süreçlerinde geçerli olan yorumlarda kişilere, kurumlara ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik her türlü ayrımcı ve kişiliği rencide edici ifade ve söylemlerde bulunmayacağını, eğitim öğretim süreçlerinde etik davranışlarda ve etik iletişim ilkelerine uygun iletişimde bulunacağını kabul ve beyan eder. Eğitim Alan’ın sebep olduğu paylaşım, söylem ve ifadelerden doğacak hukuki anlaşmazlıklarda Eğitim Veren taraf değildir ve sorumlu tutulamaz. Bu hususlarda aykırılığa konu her bir faaliyet için Eğitim Alan eğitim tutarının ihlal tarihindeki bedelinin 100 (yüz) katı cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Yapılan ödev, yorum tartışma vb. eğitim süreci ile ilgili konularda Eğitim Alan diğer kişilerin ve Eğitim Veren’in kurumsal kimliğini aşağılayıcı, küçük düşürücü, rencide edici vb. söz, söylem ve yazılı beyanlarda Eğitim Veren her türlü yasal hakkını kullanabilir ve cezai yaptırımlar için yasal yollara başvurabilir.

5.12- Sözleşme'deki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin hukuki temsilcisi, ortağı veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer tarafı temsil etmek, diğer tarafın nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1- Dijital içerik: yürürlükte bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde; dijital içerik; ‘’ Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri,’’ olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte kalıcı veri saklayıcısı; ‘Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı’ olarak tanımlanmıştır. Eğitim Veren tarafından işbu Sözleşme çerçevesinde sunulan hizmet/ürün, bahse konu yönetmelikte tanımlanan dijital veri veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecek ürün veya hizmet kapsamındadır.

6.2- 27.11.2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ‘ğ’ bendi ‘Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler’ bakımından tüketicinin “CAYMA HAKKI BULUNMADIĞINI” DÜZENLEMEKTEDİR. Bu sebeple Eğitim Alan Kurum tarafından verilen hizmet ve ürünlerin Bahse konu Yönetmeliğin 15/ğ maddesi kapsamında olduğunu ve bu sebeple online platformlar aracılığı ile sisteme giriş yaparak eğitim materyallerine eriştiği andan itibaren cayma hakkı bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

6.3- Eğitim Alan, sözleşme konusu olan online platformlar üzerinden sisteme giriş yaptığı anda Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ‘ğ’ bendi ‘Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler’ kapsamında ürün/hizmeti teslim almış sayılır. Bu erişim yetkisi ile birlikte eğitim içeriklerin kopyalanması durumu olası olacağından cayma hakkı ve ücret iadesi yoktur fakat ödeme işlemi tamamlandıktan sonra sisteme giriş yaparak eğitim materyallerine ulaşmadığı sürece, Eğitim Alan’ın ödeme tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde cayma ve ücret iadesi talebinde bulunma hakkı vardır.

6.4- Cayma hakkının kullanılması ile iade edilmesi gündeme gelen ücret, eğitim hizmeti için Eğitim Alan tarafından ödenmiş olan ücrettir. Zira internet ortamından sağlanan dijital eğitim içeriğine erişim sağlandığı anda ifa edildiğinden cayma hakkının kullanılması mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkının kullanılması aşamasında alıcı tarafından yapılmış her hangi bir ödeme bulunmuyorsa, alıcı bir ücret ödenmesine talep edemeyecek olup, almış olduğu ürün/hizmeti işbu Sözleşme kapsamında iade etmekle yükümlüdür.

6.5- Cayma hakkı bulunmayan uzaktan eğitim hizmetlerinde eğitim alan kayıt işlemlerini tamamlayıp, ödeme yaptıktan ve dijital eğitime eriştiği andan sonra sözleşmeden dönerse Eğitim Verenin ücret iadesi yapma zorunluluğu yoktur. Eğitim Alan bu durumu itirazsız bir şekilde kabul ettiğini beyan eder.

6.6- Ücret iadesi hususunda aşağıdaki hususlar geçerlidir:

6.6.1- KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

Eğitim Alan'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürün/hizmet çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: Eğitim Alan ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Eğitim Veren bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Eğitim Alan kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Eğitim Alan’ın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve Eğitim Alan iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Eğitim Veren, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Eğitim Alana nakit para ile ödeme yapamaz. Eğitim Veren, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani Eğitim Veren ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Eğitim Alana nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Eğitim Veren Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Eğitim Alan, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

6.6.2- HAVALE/EFT ÖDEME SEÇENEKLERİNDE İADE PROSÜDÜRÜ

Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Eğitim Alan’dan banka hesap bilgileri istenerek, Eğitim Alan’ın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır)

Havale veya EFT şeklinde yapılacaktır. Ödeme için Banka ve hesap bilgileri Eğitim Alan tarafından gönderilir, bu bilgilerde hata olması durumunda Eğitim Veren sorumlu tutulamaz.

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 10 (on) işgünü süre verecektir. Bu süre eğitim başlangıç tarihi esas alınarak belirlenir. Eğitim/kursun açılmayacağı durumlarda bu husus Eğitim Alan’a belirlenen kurs/eğitim başlangıç tarihinden önceki en geç 24 saat içerisinde bildirilir. Eğitim Alan yeni kurs başlangıç tarihini kabul ettiğini ya da ücret iadesi talep ettiğini Eğitim Veren’e 10 (on) işgünü içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın/hizmetin teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince Eğitim veren, Aloha Akademi, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün/hizmetin hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, Eğitim Alan sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, Eğitim Alanın sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder. Aloha Akademi’yi işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya hizmete erişimi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/hizmeti süresi içerisinde teslim edemez ise, Bu tip durumlarda Eğitim Alan, Aloha Akademi’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Hizmetin sağlanamaması durumunda Eğitim Alan’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) işgünü içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedürün işletileceği Eğitim Alan tarafından peşinen kabul edilir)

MADDE 8- MÜCBİR SEBEPLER

8.1- Aşağıdaki sebeplerden herhangi biri dolayısıyla taraflar, işbu Sözleşme ahkamını tamamen veya kısmen yerine getiremediği takdirde bu aykırılıktan sorumlu tutulmayacaktır.

8.2- Herhangi bir makamın emir ve talebi dolayısıyla veya harp, muhasemat, dahili kargaşalık, düşman harekatı, sabotaj, grev, lokavt, işçi veya memur ihtilafları, internet ve sair iletişim hatlarındaki uzun süreli kesintiler, yangın da dahil her türlü tabii ve semai afetlerden dolayı veya akreditif açılmaması, BDDK, BTK ve ilgili sair kurumların faaliyeti engelleyici karar ve eylemleri, ve bunun gibi hükümetçe konacak bilcümle tahdidat ile kendi ihtiyarında olmayan sair sebeplerden dolayı stok, istihsal, imal, sevk, nakil, ithal ve tevziden kısmen veya tamamen mahrum kalması, Kanunen veya teamülen mücbir sebep sayılan diğer bilcümle hallerin gerçekleşmesi.

8.3- Mücbir sebebin üç (3) aydan fazla sürmesi halinde, taraflardan herhangi biri karşı tarafa yazılı bir bildirim göndererek (fesih tarihine kadar işbu sözleşmeden kaynaklanan alacak ve borçlara dair haklar saklı kalmak kaydıyla) sözleşme’yi hemen feshedebilir.

MADDE 9: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

9.1. İş bu sözleşmenin süresi Eğitim Alan tarafından sözleşmenin imzalandığı/dijital ortamda kabul edildiği tarihten itibaren başlar ve Eğitim Alan’ın seçmiş olduğu Eğitim Pogramının tamamlanması ile kendiliğinden sona erer. Alıcının sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır ve tarafların karşılıklı belirleyeceği ödeme planı dahilinde alıcı ürün/hizmetin ücretini ödeme yükümlülüğü altına girer.

MADDE 10: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AÇIK RIZA BEYANI

10.1. İlgili hususlarda Eğitim Veren’e ait online platformlarda yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’nde belirtilen hükümler geçerlidir. Bu bağlamda;

10.1.1- Eğitim Veren, gerekli gördüğünde Eğitim Alan’ın kişisel bilgilerini yapılan işlemlerle veya ortaklık ilişkisi içinde olduğu gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan pazarlama ve benzeri amaçlarla ilgili olarak kaydedebilir, paylaşabilir, kullanabilir, depolayabilir, işleyebilir ve saklayabilir. Kuruma ait internet sitesinde veya sair suretlerle işbu sözleşmenin akdedilmesi esnasında Eğitim Alan’dan talep edilen veya Eğitim Alan tarafından Kurum’a sağlanan bilgiler ve Eğitim Alan tarafından yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, Kurum ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından Kurum’a ait internet sitesinin üyeleri ve işletmeler ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, Eğitim ALAN’ın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için de kullanılabilir.

10.1.2- 5651 sayılı Kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitede çıkabilecek sorunların giderilebilmesi için, Kurum gerektiğinde Eğitim Alan’ın IP adresini, Eğitim Alan’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Kuruma ait internet sitesi dahilinde başka internet sitelerine de link verebilir. Kurum bu link vasıtasıyla erişilen internet sitelerinin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

10.1.3- Kurum işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere, Eğitim Alan’a ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar;

 • Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkartılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,
 • Kurum’un üyeleri ve işbirliği içinde bulunduğu işletmeler ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması,
 • Yetkili idari ve adli otoriteler tarafından usulüne göre bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, Eğitim Alan ile ilgili bilgi talep edilmesi,
 • Eğitim Alan’ın haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

10.1.4- Kurumun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, kendisine ait internet sitesine veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Kurumun herhangi bir hukuki ve / veya cezai sorumluluğu olmayacaktır.

10.1.5- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir. Kurum, mevzuattan ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek; kendisinin ve Eğitim Alan’ın haklarını kullanabilmelerini ve meşru menfaatlerini korumalarını teminen Eğitim Alan’ın kişisel verilerini elde etmek, değerlendirmek, iş ortakları ve hizmet aldığı 3. şahıslarla paylaşmak ve kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri ile Kurum’un web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak faaliyetlerini yerine getirmek üzere işlenmektedir. Bu konuda tarafınıza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca bilgilendirmede ve aydınlatmada bulunulmuştur. Kişisel veriler, Sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için iş ortaklarımıza, sözleşmeli avukatlarımıza ya da hizmet alınan firmalara aktarılabilmektedir. İş ortaklarımız, sözleşmeli avukatlarımız ve hizmet sağlayan firma ve/veya şahıslar, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

10.1.6-Kurum, kişisel verileri yalnızca işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. Bununla birlikte, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde, verilerin gerek güvenli bir şekilde saklanması gerek hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayan tedbirleri almaktadır.

10.1.7- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu işbu Sözleşme çerçevesinde Eğitim Alan, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan Kurum’dan bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğu onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkının olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

10.1.8-Eğitim Alan’ın kişisel verilerinin işlenmesi, depolanması ve sair işlemlere konu edilmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 çerçevesinde başvurabileceği hukuki yollar ise şöyledir:

“(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Eğitim Alan; işbu Sözleşme’yi akdetmekle, kendisine Kurum ve işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler tarafından telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, SMS, e-posta ve sair vasıtalarla her türlü içerikte ticari elektronik ileti gönderilmesini, kendisinin kampanyalar, reklamlar, promosyonlar, bağlantılı faaliyetler, işbirlikleri, yenilikler, güncel hizmetler, değişiklikler ve diğer her türlü konuda ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

10.1.9- Eğitim Alan’ın Açık Rıza Beyanı:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Kurum tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Yukarıda belirtilen sebeplerle Kurum tarafından bahsi geçen kapsamda , kendisine ait kişisel verilerin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak, kişisel verilerimin ve bunlara ilişkin belgelerin Kurum veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına, işbu Sözleşme’nin gereklerinin yerine getirileceği her aşamada ve her işlemde kullanılmasına, hizmetlerin sunulması kapsamında hizmet aldığı üçüncü kişiler, satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi için anlaşmalı kurumlar, ilgili Kurum acentaları, Kurum’un vekalet ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, yasal yükümlülüklere uygun olarak yetkili adli ve idari merciler ile paylaşılmasına özgür iradem ile muvafakat ederim.

Kabul Ediyorum

Kabul Etmiyorum

Madde 11: KAYITLAR VE DELİL SÖZLEŞMESİ:

11.1- İşbu anlaşmadan kaynaklanan ticari ilişki nedeniyle tarafların karşılıklı borç ve alacağının miktarı Kurum’un defter ve bilgisayar kayıtlarına göre taayyün edecektir. Bu bakımdan Kurum’a ait defter ve bilgisayar kayıtlarının HMK’nın 193. maddesi kapsamında kat'i delil teşkil ettiğini taraflar şimdiden kabul etmiştir.

Madde 12: FERAGAT:

Taraflardan her biri, karşı tarafa imzalanmış yazılı bir feragatname vermedikçe taraflar, işbu anlaşma ve eklerinde yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.

MADDE 13- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

13.1- Taraflar arasında Sözleşme’ye ilişkin olarak bir ihtilaf ortaya çıkması halinde taraflar, öncelikle bir araya gelerek veya karşılıklı yazışma yoluyla ihtilafın halli için Sözleşme hükümleri çerçevesinde uzlaşmak adına gerekli çabayı göstereceklerdir. Ancak görüşmelerin sonuç vermemesi halinde taraflar, Sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Edirne Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yetkili olduğunu ve bunun 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 17 kapsamında bir yetki sözleşmesi teşkil ettiğini kabul etmişlerdir.

MADDE 14: ÖDEME PLANI

SEÇİLEN EĞİTİM PROGRAMI:…………………………………………………………………….

SÜRESİ:……………………………………………………………………………………………….

ÖDEME YÖNTEMİ:    Kredi Kartı / EFT / Havale

PEŞİN ÖDEME/TAKSİT SAYISI: …………../…………..

ÖDEME TARİHLERİ……./………/……….

9 (dokuz) sayfa ve 14 (ondört) maddeden oluşan iş bu mesafeli satış bu sözleşmesi ……../….…./……… tarihinde Eğitim Alan Tarafından internet ortamında okunarak kabul edilmiştir/imzalanarak kabul edilmiştir.

EĞİTİM VEREN: Aloha Akademi ARGE Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi (VKN:0550943068), Trakya Üniversitesi, Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Trakya Teknopark Ofis 15, 22030 Merkez Edirne, +90 284 213 3030, info@alohaakademi.com

EĞİTİM ALAN:

Aloha Akademi Online Platformlarından (https://alohaakademi.com, https://neogrensem.com, https://alanuzmani.com, https://coursphere.com vb.) internet adresleri aracılığı ile erişilebilen online platformlarından alışveriş yapan kişi Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

shopping_cart
0